Προγραμματα απο Μηχανικο για Μηχανικους


Η ιδέα δημιουργίας του προγράμματος γεννήθηκε στις αίθουσες των ΚΕΚ, κατά την διδασκαλία τμημάτων ενεργειακών επιθεωρητών


Περισσοτερα

Πρόγραμμα υπολογισμών στοιχείων κελύφους για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων


Διαδικτυακό πρόγραμμα που υπολογίζει τους συντελεστές θερμοπερατότητας αδιαφανούς επιφάνειας και των διαφανών επιφανειών της καθώς και όλους τους συντελεστές σκίασης.

Η επιφάνεια μπορεί να είναι σε επαφή με αέρα ή σε επαφή με ΜΘΧ και μπορεί να αποτελείται από επαφή διαδοχικά τμήματα τα οποία βρίσκονται μεταξύ τους σε προεξοχή ή εσοχή.

Εάν υπάρχουν διαδοχικά τμήματα, τα απέναντι και τα πλευρικά εμπόδια ορίζονται μία φορά μόνο για το σύνολο της επιφάνειας, ενώ τα ανοίγματα, οι πρόβολοι και οι τέντες αφορούν στο κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται σε τρεις διαδοχικές φόρμες:
1) Γενικά στοιχεία συνολικής επιφάνειας
2) Αδιαφανείς επιφάνειες και δεδομένα σκιάσεων
3) Διαφανή/αδιαφανή ανοιγόμενα και σταθερά κουφώματα
και ακολουθεί η επισκόπηση όλων των δεδομένων (control panel) με τα σκαρηφήματα όψης και κάτοψης.

Ο χρήστης επιλέγει εάν επιθυμεί να λάβει αποτελέσματα για την συνολική επιφάνεια και σύνολο των ανοιγμάτων ή και για κάθε τμήμα και άνοιγμα ξεχωριστά.

Επίσης ο χρήστης έχει την δυνατότητα να λάβει αναλυτικό τεύχος με όλους τους υπολογισμούς.

Τα αποτελέσματα εισάγονται αυτόματα επικαιροποιώντας το xml αρχείο.

Δειτε τις διαθεσιμες εφαρμογες

Σε ποια σημεία υπερέχει το πρόγραμμα

Ευχρηστία, ακρίβεια αποτελεσμάτων

Προγραμματισμός προσαρμοσμένος στην φύση κάθε θέματος, τον τρόπο σκέψης και τις απαιτήσεις των Μηχανικών

Μία επιφάνεια μόνο ανά προσανατολισμό

Το πρόγραμμα υπολογίζει μία συνολική επιφάνεια ανά προσανατολισμό, ανεξάρτητα εάν τμήματά της προεξέχουν ή βρίσκονται σε εσοχή

Αυτοματοποιημένη εισαγωγή ανοιγμάτων

Η εισαγωγή όλων των στοιχείων των ανοιγμάτων γίνεται πολύ εύκολα από αρχείο excel με παράλληλο υπολογισμό της διείσδυσης του αέρα

Απλότητα εισαγωγής δεδομένων

Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με τον απλούστερο τρόπο, ανά συνολική επιφάνεια για τα εμπόδια στον ορίζοντα και τα πλευρικά και τμηματικά για τα ανοίγματα και τα εμπόδια προβόλων

Σκαριφήματα

Για καλύτερη εποπτεία των δεδομένων που έχουν εισαχθεί, το πρόγραμμα παρέχει σκαριφήματα όψης και κάτοψης

Τεύχη υπολογισμών

Το πρόγραμμα παρουσιάζει αναλυτικά τεύχη που περιέχουν όλους τους υπολογισμούς!

Ο Μηχανικός πλέον μπορεί να γνωρίζει τι του δίδεται!

Με την τελευταία αναβάθμιση (Version 4), το πρόγραμμα:

υπολογίζει κάθε είδους επιφάνεια (κατακόρυφη, οριζόντια, στέγη)

υπολογίζει κάθε είδους επαφή της επιφάνειας (με αέρα, ΜΘΧ, έδαφος)

υποστηρίζει ενδιάμεσα εγκάρσια εμπόδια, πλαϊνές τέντες, σκίαστρα ανοιγμάτων

υποστηρίζει μία συνολική επιφάνεια ανά προσανατολισμό
(με επιμέρους τμήματα ασυνεχή ή/και σε προεξοχή)

υποστηρίζει τριγωνική επιφάνεια (πχ στέγη)

υποστηρίζει συμβάσεις για την εισαγωγή των δεδομένων

παρουσιάζει αναβαθμισμένα σκαριφήματα (διαστάσεις, ονόματα στοιχείων)


Επίσης το πρόγραμμα:

υπολογίζει συνολικά επιφάνειες που αποτελούνται από επιμέρους τμήματα

υποστηρίζει αυτοματοποιημένη εισαγωγή των ανοιγμάτων μέσω αρχείου excel

παρουσιάζει πλήρες και αναλυτικό τεύχος υπολογσιμών

διαθέτει εύκολη επικαιροποίηση του αρχείου xml


Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε!


Οι απορίες πρέπει να λύνονται άμεσα κι όχι να ταλαιπωρούν...

6931 191 249

Developed by NetCosmos + †