Οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων v-tools.grΠρος το παρόν οι οδηγίες είναι διαθέσιμες εντός της κάθε εφαρμογής, σύντομα θα προστεθούν και σε αυτή την σελίδα.

Τα προγράμματα είναι υλοποιημένα και λειτουργούν άψογα στον chrome browserΣχετικά με την χρήση της τελευταίας έκδοσης (Version 4) του προγράμματος υπολογισμού όλων των στοιχείων του κελύφους:


Στη νέα έκδοση έχουν προστεθεί τα εξής:


1. Το πρόγραμμα υπολογίζει κάθε είδους επιφάνεια δηλαδή κατακόρυφη, οροφή, στέγη, δάπεδο.


2. Το πρόγραμμα υπολογίζει κάθε είδους επαφή, δηλαδή η επιφάνεια μπορεί να είναι σε επαφή με αέρα, με μη θερμαινόμενο χώρο, ή με το έδαφος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαφής με ΜΘΧ, στα τελικά αποτελέσματα που εισάγονται στο αρχείο XML, γίνεται αυτόματα μείωση 50% των συντελεστών θερμοπερατότητας.


3. Η υπολογιζόμενη κατακόρυφη επιφάνεια μπορεί να αποτελείται από μη συνεχή επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση παρεμβάλονται ενδιάμεσα (ένθετα) τμήματα ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα της συνολικής επιφάνειας.

Τα ένθετα τμήματα, εφόσον ορισθούν σε προεξοχή, σκιάζουν πλευρικά τα υπόλοιπα τμήματα.


4. Η υπολογιζόμενη κατακόρυφη επιφάνεια μπορεί να σκιάζεται από ενδιάμεσα εγκάρσια εμπόδια.

Σε αυτή την περίπτωση το ενδιάμεσο εμπόδιο ορίζοται ως ένθετο τμήμα μηδενικού μήκους σε προεξοχή.


5. Η υπολογιζόμενη κατακόρυφη επιφάνεια μπορεί να σκιάζεται από πλαϊνές τέντες.


6. Το πρόγραμμα διαθέτει 3 συμβάσεις που διευκολήνουν σημαντικά στην εισαγωγή των δεδομένων των αδιαφανών επιφανειών.

Συγκεκριμένα, για την εισαγωγή των υπερκείμενων προβόλων, των τεντών και των εμποδίων στον ορίζοντα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει:

Σύμβαση 1η: Μπορεί να ορισθεί η τετμημένη τέλους αντί της τετμημένης αρχής του προβόλου, χρησιμοποιώντας το σύμβολο < (μικρότερο) πριν τον αριθμό της τετμημένης (π.χ. το <1.50 ορίζει το δεξί άκρο του τέντας 1.50m πιο αριστερά από το δεξί άκρο του τμήματος).

Σύμβαση 2η: Μπορεί η τετμημένη αρχής του αριστερού άκρου του προβόλου να ορισθεί σχετικά με το δεξί άκρο του προηγούμενου προβόλου και όχι από το αριστερό άκρο του τμήματος, χρησιμοποιώντας το σύμβολο + (συν) πριν από τον αριθμό της τετμημένης (π.χ. το +0.90 ορίζει την αρχή του προβόλου 0.90m πιο δεξιά από το δεξί άκρο του προηγούμενου προβόλου).

Σύμβαση 3η: Σε περίπτωση που η επιφάνεια του προβόλου εκτείνεται μέχρι το τέλος του τμήματος, μπορεί να δοθεί για μήκος επιφάνειας το σύμβολο @ (παπάκι).


7. Το πλάτος του κουφώματος εισάγεται πλέον σε διαστάσεις cm.


8. Δίδεται η δυνατότητα υπολογισμού των συντελεστών θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων χωρίς τον συνυπολογισμό των εξωφύλλων των κουφωμάτων.


9. Τα σκαριφήματα όψης και κάτοψης παρουσιάζονται αναβαθμισμένα με διαστάσεις, άξονες, ονόματα στοιχείων και επιφανειών.Σχετικά με την χρήση της έκδοσης (Version 3) του προγράμματος υπολογισμού των κατακόρυφων στοιχείων του κελύφους:


Στη νέα έκδοση έχουν προστεθεί τα εξής:

1. Η επιφάνεια μπορεί να είναι σε επαφή με ΑΕΡΑ ή με ΜΘΧ (μη θερμαινόμενο χώρο).

Σε περίπτωση επαφής με ΜΘΧ, στα τελικά αποτελέσματα που εισάγονται στο αρχείο XML, γίνεται αυτόματα μείωση 50% των συντελεστών θερμοπερατότητας.


2. Επιλογή κατηγορίας θερμομονωτικής προστασίας κτιρίου για την γρήγορη εισαγωγή των συντελεστών θερμοπερατότητας. Ανάλογα με την επιλογή, προστίθεται αυτόματα η τιμή των θερμογεφυρών.

Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης μπορεί επιπλέον να εισάγει τις τιμές U που επιθυμεί επιλέγοντας:
• "Τιμές άνευ θερμογεφυρών" όταν θέλει τιμές που εισάγει να χρησιμοποιηθούν ως έχουν
ή
• "Τιμές πλέον θερμογεφυρών" όταν θέλει να προστεθούν αυτόματα οι τιμές των θερμογεφυρών επί των εισαγομένων τιμών.


3. Επιλογή τους έτους έκδοσης οικοδομικής αδείας και των ορόφων του κτιρίου για την αυτόματη εισαγωγή του ποσοστού στοιχείων σκυροδέματος στην επιφάνεια.


4. Αυτόματη εισαγωγή όλων των ανοιγμάτων της όψης με ένα κλικ συμπληρώνοντας με πολύ απλό τρόπο ένα αρχείο excel.

Πλέον το μόνο που εισάγουμε στο πρόγραμμα είναι τα ονόματα των ανοιγμάτων, τα οποία θα πρέπει να ταυτίζονται με τα ονόματα των ανοιγμάτων στο αρχείο excel και τα υπόλοιπα στοιχεία των ανοιγμάτων συμπληρώνονται αυτόματα.

Στο είδος ανοίγματος, οι συντομογραφίες στο αρχείο excel σημαίνουν:
Θ = ΘΥΡΑ
Π = ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΣΤΑΘ = ΣΤΑΘΕΡΟ -> δεν έχει διείσδυση αέρα
ΑΔ ή ΑΔΙΑΦ = ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ -> έχει διείσδυση αλλά δεν είναι διαφανές, οπότε υπολογίζεται μαζί με τις αδιαφανείς επιφάνειες

Όσον αφορά τις διαστάσεις των υαλοπινάκων και το πάχος πλαισίου, στο αρχείο excel συμπληρώνουμε ένα από τα δύο, όποιο επιθυμoύμε (εάν συμπληρώσουμε και τα δύο, το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στις διαστάσεις των υαλοπινάκων).

Προτείνεται η συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ με τα ανοίγματα ολόκληρου του κελύφους και όχι με τα ανοίγματα μόνο μίας όψης. Έτσι υπολογίζεται η συνολική διείσδυση αέρα του κλύφους και επιτυγχάνεται πολύ καλή εποπτία του θέματος.Σχετικά με την χρήση του προγράμματος επικαιροποίησης του αρχείου XML:


Το πρόγραμμα διαθέτει δύο φόρμες εισαγωγής δεδομένων:

• στην πρώτη φόρμα αντιγράφουμε με copy+paste τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα
• στην δεύτερη φόρμα αντιγράφουμε με copy+pasteτα δεδομένα του xml αρχείου, αφού πρώτα το ανοίξουμε (open) σε έναν επεξεργαστή κειμένου πχ. notepad και τα επιλέξουμε με select all (ctrl+A).

Έπειτα κάνουμε κλικ στην επικαιροποίηση XML και λαμβάνουμε στον browser τα επικαιροποιημένα δεδομένα, τα οποία αποθηκεύουμε σε αρχείο με δεξί κλίκ -> save as δίδοντας το όνομα του αρχείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στον τύπο αρχείου επιλέγουμε save as type -> *.* και δίνουμε την κατάληξη xml στο όνομα του αρχείου.

Σημειώνεται ότι η επικαιροποίηση του αρχείου XML γίνεται με την λογική ότι:

• οι επιφάνειες που έχουν το ίδιο όνομα με υπάρχουσες στο αρχειο XML, θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες,
• οι επιφάνειες που έχουν διαφορετικό όνομα, θα προστεθούν στο τέλος τις λίστας των επιφανειών.

Υ.Γ. Σε αυτή την φάση, το αρχείο xml πρέπει προηγουμένως να έχει φορτωθεί μία φορά στο πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και να έχει δημιουργηθεί μία θερμική ζώνη... μόνο αυτό!


Επικοινωνήστε για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία


6931 191 249

Developed by NetCosmos + †